ОТКРИЙ ВЕЛИКДЕНСКАТА НЕЖНОСТ

Хайде на лов за великденски вкусотийки!

Включи се Период на промоцията: 20.03. - 17.04.2023 г.

  Правила за участие в промоцията на Milka
  „Разкрий великденската нежност“

 • Официални правила за промоцията:
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България OOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.potursinejnostta.milka.bg
   Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.potursinejnostta.milka.bg
  • II. Период на Промоцията (Играта): 20.03. - 17.04.2023 г. Промоцията се организира и провежда на www.potursinejnostta.milka.bg
  • III. УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.potursinejnostta.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица, които са с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, , Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Публисис ЕАД, Проксимити София ЕООД, МИБМ ЕКСПРЕС ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията
  • VIII. За да участва в Промоцията, всеки участник трябва дa:
  • Стъпка 1: Влезе на сайта www.potursinejnostta.milka.bg
  • Стъпка 2: Да натисне бутона „Участвай“
  • Стъпка 3: Играе, като избере шарка и цветова комбинация за своето яйце, избере 4 любими Milka продукта и след това намери къде са скрити, заедно с яйцето.
  • Стъпка 4: След успешно откриване на всички продукти, да попълни регистрационна форма за участие (всички полета са задължителни):
   • да въведе мобилен номер
   • да отбележи, че не е робот
   • да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg
  • Регистрацията на всеки участник се счита за успешна, когато той е открил всички 5 скрити елемента и е попълнил регистрационната форма.
  • След като участник е открил 5те скрити елемента, той трябва да избере в тегленето за коя от двете награди би искал да участва.
  • Регистрациите са с натрупване и всяка следваща регистрация увеличава шансовете за печалба. Всеки участник може да спечели само по една награда от вид.
  • Например:
  • Ако участник е играл и е открил 5те скрити елемента, то той участва 1 път в теглене за съответната награда, която е избрал.
  • Ако участник е играл и е открил скритите елементи 2 пъти, то той участва 2 пъти в теглене за награда.
  • Всеки участник може да направи максимум 10 регистрации за всеки един период на Промоцията.
  • Всеки участник може да направи максимум 40 регистрации за целия период на Промоцията.
 • Награди:
  • X. Моментни награди - Мilka продуктов пакет – общо 100 броя за периода на Промоцията (Игратa). След завършване на регистрация за Моментна награда, потребител веднага разбира дали печели. Ако не печели, регистрацията му се нулира.
   Всеки Milka продуктов пакет съдържа:
   • 1 бр. Milka великденски заек 45g
   • 1 бр. Milka фигурка яйца с дражета 50g
   • 1 бр. Milka плюшена играчка с шоколадови продукти 96.5g
   • 1 бр. Milka великденска кутия микс 124g
   • 1 бр. Easter Plate 202g
  • X. Седмични награди - Кошница за пикник – общо 20 броя за периода на Промоцията (Игратa), разпределени на седмичен принцип, по 5 броя за всеки период на Промоцията, както следва:
   • 1. Период 1 – 20.03. – 26.03.2023 включително – 5 кошници за пикник
   • 2. Период 2 – 27.03. – 2.04.2023 включително – 5 кошници за пикник
   • 3. Период 3 – 3.04. – 9.04.2023 включително – 5 кошници за пикник
   • 4. Период 4 – 10.04. – 17.04.2023 включително – 5 кошници за пикник
  • За да влезе в томболата за седмична награда, всеки участник е необходимо да направи поне една регистрация (да открие 5 скрити елементи). Всяка следваща регистрация увеличава шансовете на потребителя за спечелване на седмична награда – кошница за пикник.
  • Тегленето и обявяването на печелившите участници за седмичните награди ще се извършва до 48 часа след края на съответния период от Промоцията, според следния тайминг:
   • 1. Период 1 - 20.03. – 26.03.2023 включително - тегленето се извършва на 27.03.2023
   • 2. Период 2 – 27.03 – 2.04.2023 включително – тегленето се извършва на 2.04.2023
   • 3. Период 3 – 3.04 – 9.04.2023 включително – тегленето се извършва на 10.04.2023
   • 4. Период 4 – 10.04. – 17.04.2023 включително - тегленето се извършва на 18.04.2023
  • Тегленето и обявяването на печелившите за големите награди се извършва до 48 часа след края на Промоцията.
  • Последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията.
  • XI. Единният идентификатор на всеки участник е неговият реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422962(цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XIII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
  • XIV. Един участник може да направи максимум 10 регистрации в рамките на всеки един от периодите на Промоцията. Един участник може да направи максимум 40 регистрации за целия период на Промоцията. Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация.
  • Един участник може да спечели само по една награда от вид за целия период на Промоцията.
  • XV. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XVI. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XVII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XVIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XIX. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XX. Предоставените от участниците лични данни (две имена, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Промоция, организирана от Монделийз България ООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.potursinejnostta.milka.bg в рамките на 48 часа след края на всеки период от Промоцията за седмичните награди и в рамките на 48 часа след края на Промоцията за голямата награда.
 • Отговорност:
  • XXI. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.
  • XXII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Промоция и/или доставката на награди.
  • XXIII. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXIV. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Промоция. Промоцията по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXV. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 20.03.2023 г. и/или да я прекрати на 17.04.2023 г.